Hợp đồng cung cấp dịch vụ lắp đặt rèm cửa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT RÈM CỬA

Số:……./HĐ/MB-TP

 

Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13; Luật Thương mại số 36/2005/QH11;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014;

Căn cứ Thông tư số 45/2021/TT-BCA ngày 29/04/2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền, trình tự thực hiện đầu tư, mua sắm trong Công an nhân dân;

Căn cứ Quyết định số ……… /QĐ-T01-HC ngày … / … /2023 về việc phê duyệt đơn vị thực hiện cung cấp, lắp đặt phông nhung hội trường, rèm, mành các loại;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày … tháng …  năm 2023, tại …………………………….

Chúng tôi gồm có:……………………………………………………….

Bên mua (Bên A):…………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Điện thoại:069.45410

Tài khoản:…………………………………………………………………………

Mở tại: …………………………………………………………………………

Đại diện là: Ông ………………………                 Chức vụ: …………………

Bên bán rèm cửa ( BÊN B ):  Công ty cổ phần trang trí nội thất Thịnh Phát

Địa chỉ                  : Xóm Đồi, thôn Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế            : 0106221136

Số tài khoản                   : 22010000479685

Tại Ngân hàng      : Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thăng Long

Đại diện                :Nguyễn Xuân Cường           Chức vụ :  Giám Đốc

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A giao cho Bên B thực hiện cung cấp, lắp đặt rèm cửa sổ theo mẫu mã, chủng loại, quy cách kỹ thuật và đơn giá cụ thể như sau:

STT

TÊN SẢN PHẨM

ĐVT

SL

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

1

 

 

 

 

 

2          
3          

 

CỘNG TIỀN HÀNG

       

 

THUẾ VAT 10%

       

 

TỔNG CỘNG

       

- Bằng chữ: .................................................................................................................................................../.

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và chi phí lắp đặt

Điều 2. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán đầy đủ cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 4của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A hàng hóa đầy đủ, mới 100% chưa qua sử dụng và lắp đặt hoàn thiện đảm bảo chất lượng, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.

Điều 4. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

  1. Giá hợp đồng:……………………………………………………
  2. (Bằng chữ:…………………………………………………………….../.)

2.  Phương thức thanh toán:

a) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng.

b) Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng.

c) Tạm ứng: Không.

d) Phương thức thanh toán: Thanh toán 01 lần 100% giá trị Hợp đồng, sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa và các chứng từ liên quan bao gồm: Biên bản bàn giao – nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; Hóa đơn GTGT; Các chứng từ khác nếu có theo quy định.

3. Thông tin tài khoản thanh toán việc lắp đặt rèm cửa:

Công ty cổ phần trang trí nội thất Thịnh Phát

Tài khoản:22010000479685

Mở tại: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thăng Long

Điều 5. Hình thức và thời gian thực hiện hợp đồng

  • Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 20ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 6. Cung cấp lắp đặt; vận chuyển; kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa

- Thời gian thực hiện: trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thông báo trước: trước khi thực hiện cung cấp lắp đặt, bên B phải có thông báo trước cho bên A.

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại trụ sở bên A hoặc địa điểm do bên A chỉ định.

- Khi nhận hàng bên A có quyền cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra và nghiệm thu đúng mẫu mã rèm cửa, chủng loại, số lượng, chất lượng hàng hóa và có quyền từ chối không nhận hàng nếu hàng không đúng mẫu mã, chủng loại, số lượng, chất lượng trong hợp đồng.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn trở ngại hai bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất biện pháp giải quyết trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận. Trong trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì đưa ra tòa án kinh tế thành phố Hà Nội để giải quyết. Phán quyết của tòa án kinh tế thành phố Hà Nội là quyết định cuối cùng buộc các bên phải thực hiện. Tất cả các chi phí thiệt hại liên quan bên thua kiện phải chịu.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ký.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 04 bộ có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 bộ, bên B giữ 01 bộ./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


Bài viết liên quan
Hiển thị thêm
Hiển thị ít hơn